Ampag Sprint tranzit - V PREDAJI
AmpagSprintTranzitAutomatický páskovací stroj pre poštové krabice a poštový priemysel.
Pred začatím páskovania, prístroj vypočíta výšku balíka a automaticky aplikuje optimálnu silu.

Kapacita

Až 30 balíčkov / min. - strapped once

Až 15 balíčkov / min. - strapped in parallel

Až 15 balíčkov / min.

Rozmery balenia

Dĺžka min. 140 mm

Šírka min. 100 mm - max. 1,650 mm

Výška min. 10 mm - max. 680 mm