PN 6 a PVO - CYKLOP - Súprava na páskovanie - pneumatická - V PREDAJI
5551.pn 6.1
Pneumatické napínacie zariadenie a uzatvárací nástroj
Typ stroja PN 6.1 PVO

Váha

Síla uťahovania

Spôsob uťahovania

Typ spoja

Typ pásky

Hrúbka pásky

Šírka pásky

4,3 kg

max. 8400 N

vzduchový motorček

-
Uniflex,Supraflex

0,6 - 1,0 mm

19,25,32 mm

3,4 kg

-

-

prerazenie plomby

Uniflex,Supraflex

0,6 - 1,0 mm

 

19,25,32 mm