Rondofix - CYKLOP - Ručný strojček s prevedením spoja ohnutím pásky - V PREDAJI
4026.rondifix br
Napínacie zariadenie pre jednoduché aplikácie s nízkym požiadavkou výkonu.
Typ stroja Rondofix

Váha

Síla uťahovania

Spôsob uťahovania

Typ pásky

Hrúbka pásky

Šírka pásky

1,7 kg

závislá od obsluhy

ručne

Uniflex

0,4-0,8 mm

13,16,19,25 mm