OR- V 41 - ORGAPACK - Pneumatický páskovač - V PREDAJI
or v 41
Pneumatické kliešte ORGAPACK OR-V 41P sú kliešte, ktoré sponu a pásku presekávajú dvojitím priesekom okrajov.
Pneumatické kliešte sa používajú v kombinácií s pneumatickým napínačom CR 208P a sú urćené pre páskovanie guľatých produktov.
Video: https://www.youtube.com/watch?v=fknx07D8wpI

Typ stroja

OR-V 41

Váha

Typ spoja

Typ pásky

Šírka pásky

2,8 kg

prerazenie plomby

Uniflex, Supraflex

19,25,32 mm