CL 100 - CYKLOP - Ručný strojček s prevedením spoja zvarením - SERVIS
CL_100_1

Je poruke všade tam , kde nie je možné zriadiť stabilné pracovisko s prívodom 220V , 50Hz.

Páska po zasunutí do strojčeka je pomocou páky manuálne dotiahnutá.

Po dotiahnutí je páska zvarená a odstrihnutá automaticky po stlačení tlačidla.

Na jedno nabitie je možné previesť až 300 zvarov.

Typ stroja

8- CL 100

Váha

Sila uťahovania

Spôsob uťahovania

Typ spoja

Typ pásky

Hrúbka pásky

Šírka pásky

3,0 kg

max. 1000 N

ručne

zvar

PP,PET

0,4-0,6 mm

8,13 mm