logo2

Strapex slúži na trhu so systémovými riešeniami a službami na zabezpečenie výrobkov počas prepravy, pre výrobu, obchod a logistiku. Naše aplikácie na páskovanie pokrývajú zabezpečenie výrobkov počas prepravy, zviazané výrobky a prepravné boxy, tlačené materiály, ochranu (krádež).